23695 essays in out database.

Destination Marketing

Hits: 228

Destination Marketing


An essay presented on the concept of destination marketing as a phenomenon.
The analysis of destination marketing is quite complex, as normal norms for marketing single businesses do not apply on a destination. The inter-organizational processes are therefore of great relevance for this type of marketing. Thus, it is not rare that difficulties emerge when companies should both compete and co-operate.
The aim of this essay is to describe the phenomenon of destination marketing and also point out some unique characteristics of the concept.
Keywords: tourism, destination marketing, networks, relationships, co-operation.
En uppsats om konceptet destinationsmarknadsföring som företeelse.
Analys av destinationsmarknadsföring är relativt komplex, eftersom vanliga normer för marknadsföring av enstaka företag inte går att tillämpa. Intraorganisationella processer är därför mycket viktiga för denna typ av marknadsföring. Det är därför inte ovanligt att det uppstår problem när företag ska både konkurrera och samarbeta.
Målsättningen med denna uppsats är att beskriva företeelsen destinationsmarknadsföring och även peka på vissa unika karaktäristika för konceptet.
Nyckelord: turism, destinationsmarknadsföring, nätverk, relationer, samarbete.
Kapitel I: Studien i allmänhet - Introduktion till ämnet 1
Beskrivning av begränsning och metodik 2
Kapitel II: Konceptuellt ramverk

 

 

Related Essays

1717 days

 Date: 09/20/15 10:31   in : Foreign_Languages 

Mexico City LA FAMILIA” Lo primero que deben reconocer los padres cuando tienen su primer hijo es que se enfrentan a una de las tareas más difíciles del mundo: la educación de un hijo, para la cual nadie los preparó. Al planear la educación de sus hijos, los padres deben aceptar otra...

 

1717 days

 Date: 09/20/15 09:00   in : Foreign_Languages 

Smoking In reading the articles, “Make fast food smoke free” from USA Today and “Don’t overact to smoke” by Brennan M. Dawson I realized that both articles were making arguments about the same subject, “smoking in fast food restaurants”, but the USA Today article argued that smoking shou...